سینمای وس اندرسون: مونتاژ به مثابه شکلی از سرکوب مازاد تصویر

این مقاله پیش از این در شماره پنجاه دوماهنامه « سینما و ادبیات » ، بهمن و اسفند 1394 منتشر شده است.

/ 0 نظر / 279 بازدید